duminică, 16 septembrie 2012

Singuratic


Mi-s zilele-atârnând ca zdrențe dintr-o viață
ce-am sfâșiat-o toată zbătându-mă-n zadar;
le suflă încă timpul și totuși se agață
de amintirea ștearsă când eram hoinar.

Sunt ca un duh din Shakespeare
ce-și bântuie regatul cu teama de-a muri
încercând din taine să beau și să respir
esența tălmăcirii de-a fi sau a nu fi.  

Mi-s nopțile cu luna ascunsă în visare,
în amintiri ce plouă molcom dintr-un nor
și nu mai știu de ești o simplă arătate
sau dacă așa e chipul celui mai aprig dor.

Sunt personaj secund din drama omenirii,
colaterală umbră a celor care sînt,
florile-mi rănesc cuvintele cu spinii,
sufletul de sus mă mișcă pe pământ.


Traducere Jes Kalkin:

Lonely

I was hanging like rags-days of life
you've torn it all kicking me-in vain
time blowing them and yet they still cling
erased memories of when I was a wanderer.

I am the spirit of Shakespreare
that his kingom with fear haunts the dead
Trying to drink and breathe mysteries
interpretation of the essence of being, or not to be

I have hidden moon nights dreaming,
in memories that slow rain from a cloud
and even know you are not simply shown
or if that is the face of the most ardent longing.

I am the second character in the drama of humanity,
collateral shadow of those who are,
flowers with thorn words hurt me,
sould moves on the earth above me.

Un comentariu: