vineri, 10 februarie 2012

Latinitate


Suntem o insulă latină! Nimic seismic sau vulcanic,
doar o statornică-nălţare într-un ocean odat’ năvalnic.

N-am fost aduşi aici de valuri şi nici trimişi sau puşi de unii;
ne-am înălţat ca şi coralii osificându-ne străbunii.

Pe-adâncul lor am săpat nume şi ne-am creat sălaşul etnic;
pe-naltul lor am pus cultură pentru-a putea râvni la ,,veşnic”.

Ca să ne strângem laolaltă am tot voievodat prin vreme
şi-am haiducit cu Libertatea purtând-o-n suflet şi în steme.

Ne-am apărat cu-n arc carpatic, cu-n scut de stele în nesomn,
ne-am luat neatârnarea ghioagă şi ne-am ales Dreptatea domn.

Doina ne-a fost imnul vieţii şi al speranţei pentru neam:
cu ea ne adormem copiii, cu ea pierduţii îi plângeam.

Nu suntem insulari în cuget şi nici în suflet sau în fapte;
suntem o insulă cu toţii când ni se ia din libertate!

Un comentariu: