joi, 4 aprilie 2013

189 de ani de la nașterea fizicianului german Gustav Robert Kirchhoff (1824 - 1877)
Cred că această aniversare poate fi un prilej (sau un pretext) de a aduce în discuție câteva legi din fizica electricității, cea care stă în spatele tuturor rețelelor de electricitate din lume asigurându-ne suficiența confortului, dezvoltării economice, iluminatului stradal, casnic, ambiental, care ne menține în acest stadiu al civilizației. Sub cele mai multe dintre aspectele sale electricitatea azi este un serviciu specializat dat, asigurat, despre care ni se pare inutil să ne întrebăm în ce fel, de unde sau cum.

Ei bine, la binefacerile asigurate de electricitate lumii noastre, o contribuție majoră a avut acest fizician german, Gustav Robert Kirchhoff care prin legile care îi poartă numele a făcut posibil calculul curenților, voltajelor și rezistențelor rețelelor electrice (fiind primul care a demonstrat că viteza curentului electric care trece printr-un conductor este egală cu viteza luminii) și, mai mult, de aici s-a ajuns la generalizarea ecuațiilor privind fluxul curentului în trei dimensiuni.

Legile sale - prima, potrivit căreia suma curenților dintr-un nod al circuitului este egală cu suma curenților din afara respectivei joncțiuni și a doua care afirmă că în jurul fiecărei bucle dintr-un circuit electric suma forțelor electromotoare este egală cu suma tuturor căderilor de potențial de-a lungul componentelor buclei - fac posibilă azi determinarea valorii curentului electric în fiecare segment al unui circuit, iar în plan teoretic asigură rezolvarea ecuațiilor algebrice pentru stabilirea valorilor curenților aflați în diferite bucle ale unui circuit.
Cu Robert Bunsen, a demonstrat că fiecare element atunci când este încălzit pe lungimile de undă specifice lui emite lumină colorată. Iar această descoperire a avut drept consecințe descoperirea a a două elemente noi în Tabelul lui Mendeleev - cesiu (1860) și rubidiu (1861). Tot ea stă la baza analizei spectrale de astăzi și s-a aplicat la cercetarea spectrului Soarelui (deschizând o cu totul nouă perspectivă în astronomie).
Încheiem aici cu gândul că poate devine interesant să aflăm câte ceva despre lucrurile de care beneficiem din plin și ne par de la sine înțelese.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu